Prisar

Prisane gjeld for 2020
Med gyldig billett har ein tilgang til alle fasilitetar og ein kan bade så lenge ein vil.

Prisar for 2020

Enkeltbillett / Klippekort Kvardag Helg/ferie  Klippekort 10 klipp
Vaksen frå 18 år 150 170 1350
Ungdom 10-17 år 130 150 1170
Barn 2-9 år 115 135 1035
Baby 0-1 år 80 90  720
Honnør/student 130 140 1170
FAMILIERABATT (1V el 2V + 2U/B/B) – Kr 10 pr billett – Kr 10 pr billett
Familierabatt
  • Kroner 10 per billett.
  • Gjeld frå 2 vaksne og eit barn/ungdom/baby, eller 2 barn/ungdom/baby og ein vaksen.
  • Student og honnør går ikkje med på familiebillett

Prisar på årskort

Årskort Avtalegiro (pr.mnd) Kontant
Vaksen 330     3 960
Ungdom 290     3 480
Barn 240     2 880
Honnør 290     3 480
Student (1.sep.-31.mai) 315     3 780
Familie 1v + 1u/1b eller 2 honnør 525     6 300
Familie 3 medl. eller 2 vaksne 620     7 440
Familie 4 medl. 660     7 920
Ekstra pr.barn + 50    + 600
Vilkår årskort

Born kan være på føresette sitt årskort ut det året dei fyller 18 år. Føresette er pliktige til å opplyse om born som er fylt 18 år. Babyar 0-1 år er gratis, men får likevel årskort for å blir registrert ved kvart besøk. Bindingstida på avtalegiro er min.12 mnd. (unntatt student).

Årskort via AVTALEGIRO er og personlege. Beløpet blir trekt forskotsvis den 15. kvar månad. Avtalen har ei bindingstid på 12 mnd (utanom for student), og den går til ein av partane seier opp avtalen. Oppseiingstida er 2 mnd. Oppseiinga skal skje skrifteleg med signatur, innan den første i månaden

Grupperabatt på enkeltbillett

Antall personar Betaling kvar for seg Ein betalar
10-14 stk 5% rabatt 10% rabatt
15-24 stk 10% rabatt 15% rabatt
25-49 stk 15% rabatt 20% rabatt
min 50 stk 20% rabatt 25% rabatt

Gåvekort

Me sel gåvekort på valfritt beløp! Kan nyttast ved kjøp av billetter, mat eller badeartiklar! Gåvekortet har gyldigheit på eit år.