REGLAR

 
På Lustrabadet har me ein del reglar for at opplevinga di skal bli så trivelig som mogleg.

HYGIENE, TRYGGLEIK OG SERVICE

På Lustrabadet har me fokus på hygiene, tryggleik og service. Me ønskjer at alle badegjestar skal trivast og føle seg ivaretatt!

Alle badar på eige ansvar. Ha eit auge med kvarandre, og foreldre må spesielt sjå etter sine barn. Me er her om noko skulle skje og yte kvalifisert fyrstehjelp ved uhell. Personar må vurdere eiga helse i forhold til høg temperatur på vatnet (27-39 gradar), høg luftfuktigheit (55%) og høg lufttemperatur (30-31 gradar).

Barn under 10 år og ikkje symjedyktige må ha følgje av ein symjedyktig og badande person over 18 år som passar på barnet i bassenget. Ein vaksen kan ha oppsyn med maks 3 born under 10 år samtidig.

Reglar for badet

 • Det er skofri sone frå kafeen; ta skoa med inn i garderoben til skohyllene eller garderobeskapet ditt. Vent med å ta dei på til du er i kafeen igjen.
 • Ein skal dusje utan badeklede.  Badekleda skal vere reine.
 • Heile kroppen og hår skal vaskast med såpe før ein går i bassenget
 • Det er ikkje tillate å bade med boxershorts, anna undertøy eller andre klede.
 • Babyar eller barn på bleiestadiet skal bruke tett badebukse/badebleie. Ver spesielt oppmerksam om barnet har vore på land over lengre tid, ein bør då sjekke bleia før barnet går i bassenget igjen. Har barnet vore dårleg i magen? Vent med bading !
 • Me oppfordrar til å bruke badehette!
 • Langt hår? Då er det påbode med badehette eller håret i strikk. Legg att hårklemmer og spenner i garderoben!
 • Hugs å dusje etter at du har vore i badstovene.
 • Kamera og mobiltelefon er ikkje lov i bassengområde eller garderobar, kun etter avtale.
 • Symjebriller og dykkemaske er lov, ikkje snorkel og symjeføter.
 • Det er forbode å springa i dusj- og bassengområdet. Våte fliser kan vere glatte, og dette kan medføre fare for deg sjølv og andre.
 • Mat og drikke skal kun nytast ved bord. Medbrakt mat er ikkje lov.
 • Bruk av snus og tyggegummi er ikkje tillate i symjehallen.
 • Fotvorte? Bruk reine sokkar!
 • Plaster fjernast før ein går i bassenget. Opne sår er ikkje akseptabelt av omsyn til smitte og infeksjon.
 • Lustrabadet er ikkje ansvarlig for attgløymte/bortkomne gjenstandar.  Me tek vare på det me finner i 2 veker.
 • Synleg berusa eller støyande personar som sjenera andre blir vist bort.
 • Vis omsyn til andre besøkande.
 • Følg skilting og rettleiing frå badevaktene.
 • Overtreding av reglane kan medføre bortvisning/erstatningskrav frå Lustrabadet.