Nyheit

Lustrabadet stengt. Tiltak for å hindre spreiing av Korona

By mars 17, 2020 No Comments

Til kundar ved Lustrabadet

 

Lustrabadet er stengt som eit følje av vedtak frå helsedirektoratet.

Dette er eit tiltak for å begrensa spreiing av korona. ( kovid-19).

I første omgang gjelder dette fram til og med 26.mars 2020

Det er og planlagt stenging pga vedlikehald i mai mnd, ( 4. – 24.mai)

 

I desse perioden vert alle årskort satt på pause.

De med avtalegiro får ikkje trekk i nettbanken, de med årskort kontant får forlenga årskorta tilsvarande stengeperioden.

Alle klippekort vert og forlenga med tilsvarande antal dagar som me er stengt.

 

 

 

Endringar

Me tek atterhald om at opningstider og datoar kan endre seg, og ber deg halda deg oppdatert på våre heimesider: www.lustrabadet.no og Facebook.