Prisar

Prisane gjeld for 2018
Med gyldig billett har ein tilgong til alle fasilitetar og ein kan bade så lenge ein vil.

Prisar for 2018

Enkeltbillett / Klippekort Kvardag Helg/ferie  Klippekort 10 klipp
Vaksen frå 18 år 130 150 1160
Ungdom 10-17 år 110 130 960
Barn 2-9 år 95 115 815
Baby 0-2 år 60 70 525
Honnør/student 110 130 960
FAMILIERABATT (1V el 2V + 2U/B/B) – Kr 10 pr billett – Kr 10 pr billett
Familierabatt
  • Kroner 10 per billett.
  • Gjeld frå 2 vaksne og eit barn/ungdom/baby, eller 2 barn/ungdom/baby og ein vaksen.
  • Student og honnør går ikkje med på familiebillett

Prisar på årskort

Årskort Avtalegiro (pr.mnd) Kontant
Vaksen 310 3 720
Ungdom 270 3 240
Barn 225 2 700
Honnør 270 3 240
Student (1.sep.-31.mai) 295 3 540
Familie 1v + 1u/1b eller 2 honnør 490 5 880
Familie 3 medl. eller 2 vaksne 580 6 960
Familie 4 medl. 620 7 440
Ekstra pr.barn + 45 + 540
Vilkår årskort

Årskort gjeld for ein/to foreldre + barn opptil 21 år.Det er personleg og gjeld frå dato-dato.Babyar 0-2 år er gratis, men får likevel årskort for å blir registrert ved kvart besøk. Bindingstida på avtalegiro er min.12 mnd. (unntatt student).

Årskort via AVTALEGIRO er og personlege. Beløpet blir trekt forskotsvis den 15. kvar månad. Avtalen har ei bindingstid på 12 mnd (utanom for student), og den går til ein av partane seier opp avtalen. Oppseiingstida er 2 mnd. Oppseiinga skal skjeskrifteleg med signatur, innan den første i månaden

Grupperabatt på enkeltbillett

Antall personar Betaling kvar for seg Ein betalar
10-14 stk 5% rabatt 10% rabatt
15-24 stk 10% rabatt 15% rabatt
25-49 stk 15% rabatt 20% rabatt
min 50 stk 20% rabatt 25% rabatt

Gåvekort

Me sel gåvekort på valfritt beløp! Kan nyttast ved kjøp av billetter, mat eller badeartiklar! Gåvekortet har gyldigheit på eit år.