Prisar

Prisane gjeld for 2017
Med gyldig billett har ein tilgong til alle fasilitetar og ein kan bade så lenge ein vil.

Prisar for 2017

Enkeltbillett / Klippekort Kvardag Helg/ferie  Klippekort 10 klipp
Vaksen frå 18 år 120 140 1080
Ungdom 10-17 år 100 120 900
Barn 3-9 år 85 105 765
Baby 0-2 år 55 65 495
Honnør/student 100 120 900
FAMILIERABATT (1V el 2V + 2U/B/B) – Kr 10 pr billett – Kr 10 pr billett
Familierabatt
  • Kroner 10 per billett.
  • Gjeld frå 2 vaksne og eit barn/ungdom/baby, eller 2 barn/ungdom/baby og ein vaksen.
  • Student og honnør går ikkje med på familiebillett

Prisar på årskort

Årskort Avtalegiro (pr.mnd) Kontant
Vaksen 290 3 480
Ungdom 250 3 000
Barn 210 2 520
Honnør 250 3 000
Student (1.sep.-31.mai) 275 2 475
Familie 1v + 1u/1b eller 2 honnør 460 5 520
Familie 3 medl. eller 2 vaksne 540 6 480
Familie 4 medl. 580 6 960
Ekstra pr.barn + 40 + 480
Vilkår årskort

Årskort gjeld for ein/to foreldre + barn opptil 21 år.Det er personleg og gjeld frå dato-dato.Babyar 0-2 år er gratis, men får likevel årskort for å blir registrert ved kvart besøk. Bindingstida på avtalegiro er min.12 mnd. (unntatt student).

Årskort via AVTALEGIRO er og personlege. Beløpet blir trekt forskotsvis den 15. kvar månad. Avtalen har ei bindingstid på 12 mnd (utanom for student), og den går til ein av partane seier opp avtalen. Oppseiingstida er 2 mnd. Oppseiinga skal skjeskrifteleg med signatur, innan den første i månaden

Grupperabatt på enkeltbillett

Antall personar Betaling kvar for seg Ein betalar
10-14 stk 5% rabatt 10% rabatt
15-24 stk 10% rabatt 15% rabatt
25-49 stk 15% rabatt 20% rabatt
min 50 stk 20% rabatt 25% rabatt

Gåvekort

Me sel gåvekort på valfritt beløp! Kan nyttast ved kjøp av billetter, mat eller badeartiklar! Gåvekortet har gyldigheit på eit år.