Gruppetrening

Kom i form med gruppetimene til Brystkreforeninga, Frisklivssentralen, Vann Gym, Aqua-Splash, IL Bjørn og Revmatikerforeninga.

Oversikt gruppetreningar for hausten 2018

 

For detaljert oversikt over gruppetreningar trykk link:

Gruppetrening haust 2018

For informasjon om symjekurs arrangert av Bjørn IL sjå her.

Ved gruppetreningar i varmebasseng og barnebasseng, ver vennleg å nytte andre basseng. Ved trening i idrettsbasseng, vil 5 meteren vere stengt for bruk når det nyttast fleire enn 1 bane til symjetrening. Både 3-meter og 5-meter vil vere stengt når det nyttast 3 til fleire baner til symjetrening.

Torsdag ettermiddag er det mange grupper som bruker badet. Vi oppfordrar kundane våre til å lese aktivitetsplanen, slik at ein er klar over kva delar av anlegget som ikkje vil vere tilgjengeleg.

Gruppetreningar

Gruppetrening-haust 2018
Mandag

Brystkreftforeninga har treningar, 24. september, 29. oktober, 26. november i varmebassenget kl 18.00-19.00.

 

Tysdag

IL Bjørn symjegruppe har symjetrening i idrettsbassenget, sjå timeplan 2018

Gruppetrening-haust 2018
Onsdag

Hafslotunet har trening i varmebassenget kl 10.00-12.00. Første trening byrja, 22. august

Revmatikerforeninga har trening i varmebassenget kl 13.00-13.30. Første treninga byrja, 5. september

IL Bjørn symjegruppe har symjetrening i idrettsbassenget, sjå timeplan 2018

Gruppetrening-haust 2018

AQUA-SPLASH! Effektiv trening ope for alle! Kl 18.00-19.00. Påmelding på tlf nr: 47013690.

Torsdag

LHL har trening i varmebassenget (34 grader) kl 17.00-18.00.

IL Bjørn symjegruppe har symjetrening i idrettsbassenget og i 2018

Gruppetrening-haust 2018
Fredag

Frisklivssentralen har trening i varmebassenget kl 12.15 – 13.15. Første treninga byrja, 24. august.

IL Bjørn symjegruppe har symjetrening i idrettsbassenget, sjå timeplan 2018

Gruppetrening-haust 2018