Gruppetrening

Kom i form med gruppetimene til Brystkreforeninga, IL Bjørn og Revmatikerforeninga.
Oversikt gruppetreningar hausten 2017

For detaljert oversikt over gruppetreningar trykk link: Gruppetrening 2017:  Gruppetrening haust2017

For informasjon om symjekurs arrangert av Bjørn IL sjå her.

Ved gruppetreningar i varmebasseng og barnebasseng, ver vennleg å nytte andre basseng. Ved trening i idrettsbasseng, vil 5 meteren vere stengt for bruk når det nyttast fleire enn 1 bane til symjetrening. Både 3-meter og 5-meter vil vere stengt når det nyttast 3 til fleire baner til symjetrening.

Torsdag ettermiddag er det mange grupper som bruker badet. Vi oppfordrar kundane våre til å lese aktivitetsplanen, slik at ein er klar over kva delar av anlegget som ikkje vil vere tilgjengeleg.

Gruppetreningar

Gruppetrening haust2
Mandag

Brystkreftforeninga har treningar, 25. september, 30. oktober og 27.november  i varmebassenget kl 17.30-18.30.

 

Tysdag

IL Bjørn symjegruppe har symjetrening i idrettsbassenget, sjå timeplan 2017 Gruppetrening haust2

 

Onsdag

Sogneprodukt har trening i varmebassenget kl 12.15-13.00

Revmatikerforeninga har trening i varmebassenget kl 13.00-13.30

IL Bjørn symjegruppe har symjetrening i idrettsbassenget, sjå timeplan 2017 01 Gruppetrening

AQUA-SPLASH! Effektiv trening open for alle! Kl 18.00-19.00. Påmelding på tlf nr: 47013690.

Torsdag

LHL har trening i varmebassenget (34 grader) kl 17.00-18.00.

IL Bjørn symjegruppe har symjetrening i idrettsbassenget og i 2017 Gruppetrening haust2

 

Fredag

Frisklivssentralen har trening i varmebassenget kl 13.00 – 14.00.

IL Bjørn symjegruppe har symjetrening i idrettsbassenget, sjå timeplan 2017 Gruppetrening haust2