Gruppetrening

Kom i form med gruppetimene til Brystkreforeninga, Frisklivssentralen, Vann Gym, Aqua-Splash, IL Bjørn og Revmatikerforeninga.

Oversikt gruppetreningar for våren 2019

 

For detaljert oversikt over gruppetreningar trykk link:

 

Gruppeaktiviteter våren 2019

 

For informasjon om symjekurs arrangert av Bjørn IL sjå her.

Ved gruppetreningar i varmebasseng og barnebasseng, ver vennleg å nytte andre basseng. Ved trening i idrettsbasseng, vil 5 meteren vere stengt for bruk når det nyttast fleire enn 1 bane til symjetrening. Både 3-meter og 5-meter vil vere stengt når det nyttast 3 til fleire baner til symjetrening.

Torsdag ettermiddag er det mange grupper som bruker badet. Vi oppfordrar kundane våre til å lese aktivitetsplanen, slik at ein er klar over kva delar av anlegget som ikkje vil vere tilgjengeleg.

Gruppetreningar

Gruppeaktiviteter for våren 2019
Mandag

Brystkreftforeninga har treningar, 28. januar, 25. februar, 25. mars og 29. april i varmebassenget kl 18.00-19.00.

 

Tysdag

IL Bjørn symjegruppe har symjetrening i idrettsbassenget, timeplan 2019 kjem litt seinare!

Onsdag

Hafslotunet har trening i varmebassenget kl 10.00-12.00. Første trening byrja, 2. januar

Revmatikerforeninga har trening i varmebassenget kl 13.00-13.30. Første treninga byrja, 2. januar

IL Bjørn symjegruppe har symjetrening i idrettsbassenget, sjå timeplan 2019 seinare

_Gruppeaktiviteter våren 2019

Babysymjekurs skal flyttes til onsdager. Me kjem med meir info. litt seinare.

AQUA-SPLASH! Effektiv trening ope for alle! Kl 18.00-19.00. Påmelding på tlf nr: 47013690.

Torsdag

LHL har trening i varmebassenget (34 grader) kl 17.00-18.00.

IL Bjørn symjegruppe har symjetrening i idrettsbassenget og ny timeplan kjem litt seinare.

Gruppeaktiviteter våren 2019
Fredag

Frisklivssentralen har trening i varmebassenget kl 12.30 – 13.30.

IL Bjørn symjegruppe har symjetrening i idrettsbassenget, sjå timeplan 2019 litt seinare

Gruppeaktiviteter våren 2019