Gruppetrening

Kom i form med gruppetimene til Brystkreforeninga, Frisklivssentralen, Vann Gym, Aqua-Splash, IL Bjørn og Revmatikerforeninga.

Oversikt gruppetreningar for våren 2019

 

For detaljert oversikt over gruppetreningar

Dag: Kl.: Basseng: Baner: Kven:  
Måndag 18.00-19.00

 

Varmebasseng   Brystkreftforeininga  

 

  19.30 – 20.30 Idrettsbassenget alle   Kun symjing, stupetårn stengt
Tysdag          
Onsdag 13.00-13.30 Varmebasseng   Revmatikarforeininga  
  19.30 – 20.30 Idrettsbassenget alle   Kun symjing, stupetårn stengt
Torsdag 17.00-18.00 Varmebasseng   LHL  
           
Fredag 13.30-14.30 Varmebasseng   Frisklivssentralen Treninga er for alle (Frisklivssmedlem har prioritet)
           

For informasjon om symjekurs arrangert av Bjørn IL sjå her.

Ved gruppetreningar i varmebasseng og barnebasseng, vær vennleg å nytte andre basseng. Ved trening i idrettsbasseng, vil 5 meteren vere stengt for bruk når det nyttast fleire enn 1 bane til symjetrening. Både 3-meter og 5-meter vil vere stengt når det nyttast 3 til fleire baner til symjetrening.

Vi oppfordrar kundane våre til å lese aktivitetsplanen, slik at ein er klar over kva delar av anlegget som ikkje vil vere tilgjengeleg.

Gruppetreningar

Mandag

Brystkreftforeninga har treningar, 28. januar, 25. februar, 25. mars og 29. april i varmebassenget kl 18.00-19.00.

 

Tysdag

 

Onsdag

Revmatikerforeninga har trening i varmebassenget kl 13.00-13.30. Første treninga byrja, 2. januar

Torsdag

LHL har trening i varmebassenget (34 grader) kl 17.00-18.00.

Fredag

Frisklivssentralen har trening i varmebassenget kl 13.30 – 14.30.