Gruppetrening

Kom i form med gruppetimene til Brystkreforeninga, IL Bjørn og Revmatikerforeninga.

Oversikt gruppetreningar vinter og våren 2018

 

For detaljert oversikt over gruppetreningar trykk link: Gruppetrening 2018:

Gruppetrening vår 2018

For informasjon om symjekurs arrangert av Bjørn IL sjå her.

Ved gruppetreningar i varmebasseng og barnebasseng, ver vennleg å nytte andre basseng. Ved trening i idrettsbasseng, vil 5 meteren vere stengt for bruk når det nyttast fleire enn 1 bane til symjetrening. Både 3-meter og 5-meter vil vere stengt når det nyttast 3 til fleire baner til symjetrening.

Torsdag ettermiddag er det mange grupper som bruker badet. Vi oppfordrar kundane våre til å lese aktivitetsplanen, slik at ein er klar over kva delar av anlegget som ikkje vil vere tilgjengeleg.

Gruppetreningar

Gruppetrening vår 2018
Mandag

Brystkreftforeninga har treningar, 29. januar, 26. februar, 2. april og 30. april  i varmebassenget kl 17.30-18.30.

 

Tysdag

IL Bjørn symjegruppe har symjetrening i idrettsbassenget, sjå timeplan 2018

Gruppetrening 2018 vår

 

Onsdag

Hafslotunet har trening i varmebassenget kl 10.00-12.00

Revmatikerforeninga har trening i varmebassenget kl 13.00-13.30

IL Bjørn symjegruppe har symjetrening i idrettsbassenget, sjå timeplan 2018

Gruppetrening 2018 vår

AQUA-SPLASH! Effektiv trening open for alle! Kl 18.00-19.00. Påmelding på tlf nr: 47013690.

Torsdag

LHL har trening i varmebassenget (34 grader) kl 17.00-18.00.

IL Bjørn symjegruppe har symjetrening i idrettsbassenget og i 2018

Gruppetrening 2018 vår

 

Fredag

Frisklivssentralen har trening i varmebassenget kl 13.00 – 14.00.

IL Bjørn symjegruppe har symjetrening i idrettsbassenget, sjå timeplan 2018

Gruppetrening 2018 vår