Nyheit

Lustrabadet er stengt fom. 02.05.18 tom. 04.05.18

By april 9, 2018 No Comments

Vi held stengt frå og med 02.05 .18 tom. 04.05 .18

Kjære badegjester.

Vi legger flisar rundt basseng!

Frå og med 2. mai 2018 til og med 4, mai 2018 skal vi har ettersyn av lausnar flisar i badet. Dette arbeidet er av ein slik karakter at vi ikkje kan ha forsvarleg drift i perioden, og må følgjeleg halda stengt.

Vi vil i den samanheng nytta høvet til å utføra naudsynt vedlikehald i resten av anlegget. I tillegg skal vi bruka den perioden for å ha diverse personalsamlingar.

Vi beklagar den ulempen som dette vil medføra for de gjestar.

Eventuelle spørsmål vert rett til: post@lustrabadet.no

Vi held altså stengt fom. onsdag 02.05 .18 tom. fredag 04.05 .18 – elles har vi ope og er klår til å ynskja dykk velkomen!