Vi vil prøve ut faste symjetider måndag og onsdag frå kl.19.30-20.30. Stupebretta vil vere stengde. Vi håper dette vil vere eit fint tilbod til dei som har litt vanskeleg for å finne eit passande tidspunkt for å symje, innimellom andre aktivitetar på Lustrabadet. Vel møtt!